Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

III Podlaska Konferencja Informatyczna 2017