Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI