Polskie Towarzystwo Informatyczne

Koło w Łomży

II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego PTI