Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

Porozumienie o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

W dniu 22 października 2020 r. Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

 

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych  reprezentował Prezes Stowarzyszenia Adam Baryłka. Obecni byli również Dyrektor  ds. Realizacji Projektów i Ekspertyz Wojciech Koliński oraz Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Kadr Krzysztof Konopka.

Oddział Podlaski PTI reprezentowany był przez Prezesa Oddziału Krzysztofa Cwalinę oraz Adama Chojnowskiego – Wiceprezesa Oddziału. Celem porozumienia jest współpraca naukowa, technologiczna i organizacyjna w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Cele będą realizowane poprzez wspólne organizacje konferencji naukowych i seminariów, działania i przedsięwzięcia organizacyjne w zakresie wsparcia transferu technologii oraz rozwoju nowych obszarów działalności gospodarczej oraz opinie eksperckie w zakresie działalności obu organizacji.

więcej >>>