Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. 

W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego. 

Nowoczesne technologie IT, stale rozwijane i dostosowane do specyfiki branży rolniczej, są niewątpliwie jednym z czynników, które są pomocne w osiąganiu wyznaczonych celów. Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy optymalizacji nakładów pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędne jest połączenie wiedzy rolniczej ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych wspartych rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w nowoczesnych technologiach sadowniczych, uprawy roślin czy hodowli. Organizowana konferencja umożliwia prezentację oraz połączenie wiedzy naukowej i praktycznej przez specjalistów z zakresu informatyki prowadzących badania i działalność dydaktyczną oraz specjalistów z zakresu informatyki stosowanej dostarczających rozwiązania wspierane przez informatykę dla szeroko rozumianej branży rolniczej dla najbardziej zainteresowanych czyli rolników z makroregionu północno-wschodniego. Konferencja będzie okazją do prezentacji swych osiągnięć, wymiany doświadczeń i poglądów.

W czasie konferencji chcemy poruszyć zagadnienia związane z:

  • najnowszymi technologiami stosowanymi w rolnictwie precyzyjnym,
  • prezentacją e-usług dostępnych w Internecie dla rolników oraz Internetem rzeczy,
  • podnoszeniem poziomu wiedzy w dziedzinie zastosowań informatyki w rolnictwie.

Obrady będą przebiegać w formie wygłaszania wykładów, referatów połączonych z dyskusją oraz warsztatów.

Organizatorem Konferencji  jest Polskie Towarzystwo Informatyczne – Koło w Łomży oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

 

Konferencja odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Łomży.

Miejsce konferencji to Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży ul. Studencka 19.

Tradycyjnie zaczynamy o godzinie 10:00.

Więcej: http://rolnicza2020.pti.lomza.pl/