Polskie Towarzystwo Informatyczne

ODDZIAŁ ŁOMŻYŃSKI

T.I.K? – TAK! - II Etap (regionalny) w Łomży

Uczniowie z województwa podlaskiego którzy zakwalifikowali się do II-go Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK? – TAK!

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i przekazujemy najserdeczniejsze życzenia sukcesów na następnych etapach konkursu uczniom i nauczycielom, który przygotowując ich do konkursu stali się współautorami ich sukcesu.

W imieniu organizatorów informujemy o kolejnym etapie, który będzie miał miejsce 29 kwietnia 2014 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży (Studencka 19).

Miejsce przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu – zgodnie z regulaminem – leży w gestii Organizatorów.

Drugi etap konkursu odbędzie się pod osobistym nadzorem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Regulamin konkursu: http://www.tik-tak.eecdl.pl/regulamin     

Wytyczne dla Komisji Konkursowej:

  1. Każda część (dla poziomu edukacyjnego) trwa 45 minut i w ramach tego czasu jest zestaw zadań praktycznych do wykonania oraz udzielenia odpowiedzi na pytania testowe. Tym razem za każdą niepoprawną odpowiedź system odlicza 1 punkt (-1).
  2. Wszystkie pliki oraz test są dostępne dla ucznia po zalogowaniu się na serwer Tik-Tak'a.
  3. Zadaniem Komisji jest przygotowanie miejsca na pulpicie (TEST_X), do którego uczeń zapisuje wszystkie swoje pliki.
  4. Zadania praktyczne dotyczą Ms Office: Word, Excel, Access, Power Point, dodatkowo Paint; ze względu na pliki robocze, które w części są  plikami pakietu Office 2007 (pptx, xlsx, docx, accdb ), dobrze byłoby, aby co najmniej taka wersja była dostępna.
  5. Plik z wykonanymi zadaniami uczeń umieszcza w odpowiednim folderze (TEST_X), pakuje .zip (potrzebny program archiwizujący) i wysyła na serwer gry - patrz Instrukcja.
  6. Test teoretyczny jest rozwiązywany w systemie gry na serwerze - system zlicza punkty.

Koordynator Regionalnej Komisji Konkursowej
w województwie podlaskim
Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego TIK?-TAK!
Polskie Towarzystwo Informatyczne

 Marek Koprowski